PROIECTARE INSTALATII INDUSTRIALE


DARO PROIECT are capacitatea de a proiecta in intregime o instalatie industriala in rafinarii, platforme chimice si petrochimice, industria alimentara etc., de la primele etape ale studiilor de fezabilitate pana la desenele detaliu finale si faza de punere in functiune. Departamentul de Proces dezvolta principalele filozofii de operare si intretinere, balanta de energie, utilitati si fluide, schemele de flux si P &ID. Se studiaza amplasamentul, spatiile disponibile si necesare, iar Planul General este elaborat in conformitate cu cerintele Clientului si cerintele legale de siguranta. Proiectarea de detaliu pe fiecare disciplina incepe dupa ce acesti primi pasi sunt inghetati/stabiliti.

Scopurile noastre principale sunt:

  • Satisfactia clientului;
  • Instalatia satisface cerintele de performanta specificate prin contract;
  • Respecta cerintele de siguranta;
  • Costurile de investitie trebuie sa fie in limitele bugetului;
  • Costurile de operare si de intretinere sa fie cat mai mici posibil.

DARO PROIECT are capacitatea de a aborda parti ale unui proiect, precum si un proiect intreg. Putem lucra impreuna cu alte companii, integrandu-ne intr-o echipa mai mare, indeplinind toate cerintele de asigurare a calitatii.

Toate documentele emise sunt verificare individual de catre ingineri cu inalta experienta si de catre departamentul nostru de asigurare a calitatii.